Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Zaměstnávání cizinců z EU

V článku níže najdete veškerá důležitá pravidla pro zaměstnávání cizinců z EU. Není jich mnoho, nicméně jejich nedodržení může být pokutováno. V extrémním případě může vést až k úplnému zákazu zaměstnávání cizinců.

Jak tedy zaměstnat cizince z EU?

Řekněme, že jste se jako společnost rozhodli zaměstnat cizince ze země Evropské unie. Co všechno Vás v tomto procesu čeká se dá rozdělit do základních dvou kategorií:

  • imigrační
  • pracovněprávní

Obě kategorie si probereme dopodrobna níže, nejprve si ale projděme obecné věci týkající se pobytu občanů EU v ČR a jejich zaměstnávání.

Kdo je občanem EU

Za občana EU je považován občan následujících států: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska a Švédska.

Obdobná práva v oblasti zaměstnávání se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

V době psaní tohoto článku (leden 2020) je za občana EU stále považován i občan Velké Británie a Severního Irska. Jak to bude po Brexitu ale zatím není známo. Určitě zde ale zveřejníme bližší informace ihned, jakmile budou dostupné.

Obdobná pravidla v oblasti zaměstnávání se vztahují i na rodinné příslušníky občanů EU (např. Ukrajinka, která má za manžela Itala). Více k tomuto tématu v našem článku – https://zamestnavanicizincu.cz/zamestnavani-rodinnych-prislusniku-obcanu-eu/.

Pobyt a zaměstnávání cizinců z EU na území České republiky

Cizinci ze zemí Evropské unie mají na území České republiky v podstatě stejná práva jako občané ČR. Občan EU tedy nepotřebuje k pobytu na území ČR žádné povolení a může zde zůstat, jak dlouho chce. Může zde pracovat, podnikat, studovat či nic nedělat v podstatě za stejných podnínek jako občan ČR.

Jedinou povinností cizince z EU je se do 30 dnů od příjezdu zaregistrovat na cizinecké policii. Článek v Aj k tomuto tématu k nalezení zde: https://movetoprague.com/foreign-police-prague/.

S povinnostmi zaměstnavatele je to však trošku jiné. Pojďme se na ně tedy nyní podívat.

Zaměstnávání cizinců z EU – pracovněprávní pohled

Jak bylo zmíňeno výše, cizinci ze zemí EU mohou být v ČR zaměstnávání za stejných podmínek jako občané ČR. Jako zaměstnavatel s nimi tedy můžete uzavřít všechny standardní typy smluv:

  • DPP
  • DPČ
  • HPP, atd.

Veškeré soouvisející úkony (registrace na České správě sociálního zabezpečení, na zdravotní pojišťovny apod.) jsou také stejné jako u občanů ČR.

Zaměstnanci si prostřednictví ČSSZ spoří na důchod, jsou kryti českým veřejným zdravotním pojištěním apod.

V této oblasti Vás tedy žádná změna nečeká.

Zaměstnávání cizinců z EU – imigrační pohled

V souvislosti se zaměstnáním občanů EU Vám však, jakožto zaměstnavateli, přibývá jedna důležitá povinnost – informovat o zaměstnání cizince z EU krajkou pobočku Úřadu práce a to následovně:

  • o nástupu cizince do zaměstnání je třeba ÚP informovat nejpozději v den nástupu
  • o ukončení zaměstnání cizince je třeba ÚP informovat nejpozději do 10 dnů po ukončení zaměstnání

Správně by se měly hlásit i různé změny typu (změna hlášeného pobytu, změna pracovní pozice) a rádi Vám k tomu povíme více (kontaktujte nás), nicméně z praxe je zřejmé, že Úřad práce nemá kapacitu, ani chuť podobné drobné změny řešit.

Co hrozí za nedodržení povinnosti podání informace?

Pokud jakožto zaměstnavatel neinformujete Úřad práce o zahájení či ukončení zaměstnání cizince, hrozí Vám nemalá pokuta. V extrémním případě, pokud by se jednalo o opakované porušení a to zejména při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU viz např. zde (https://zamestnavanicizincu.cz/zamestnanecka-karta/) by Vám mohlo být i na nějakou dobu zakázáno cizince zaměstnávát.

Jak Úřad práce informovat?

Jak bylo zmíněno výše, o nástupu do zaměstnání či o jeho ukončení je třeba informovat Krajskou pobočku Úřadu práce. Pokud tedy má společnost sídlo (místo výkonu práce) v Praze, je třeba informovat Krajskou pobočku v Domažlické 1139/11.

Informace o nástupu/ukončení zaměstnání se podává na formuláři, který je ke stažení zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prijeti-informace-zamestnavatele-o-nastupu-nebo-ukonceni-zamestnani-ciziho-statniho-prislusnika-ktery-nepotrebuje-pracovni-opravneni.

Jeho vyplnění je poměrně jednoduché, v praxi nám občas dělá potíže pouze pozici správně zařadit dle CZ-ISCO.

Formulář může být vyplněn ručně či elektronicky, každopádně musí být ale následně orazítkován a fyzicky podepsán.

Kompletní formulář je možné buď osobně zanést na podatelnu Úřadu práce nebo zaslat elektronicky. My z praxe preferujeme fyzicky formulář donést na ÚP a nechat si orazítkovat kopii. Pokud například posíláte formuláře mailem a mail se Vám vymaže, skončí zaměstnanec, který agendu řešil apod., těžko budete třeba za tři roky dokládat, zda jste fomulář opravdu poslali. nicméně někteří naši klienti preferují elekronickou komunikaci a ta v tomto případě funguje vcelku bezproblémově.

Doufáme, že byl článek přínosný, ale pokud máte jakékoliv dotazy či přeferujete, abychom agendu zaměstnáváni cizinců z EU převzali za Vás, kontaktujte nás a my rádi pomůžeme.

Tým ZaměstnáváníCizinců.cz a Move To Prague relocation services.