Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Povolení k zaměstnání vs Zaměstnanecká karta

Zaměstnávání cizinců v České republice je stále velmi komplikovaná agenda, a ačkoliv stát tu a tam provádí drobné změny, nic zásadního se na komplikovanosti procesů v nejbližší době nejspíše nezmění. V tomto článku si projdeme rozdíl mezi povolením k zaměstnání a zaměstnaneckou kartou.

Vstup cizinců na český trh práce

Na začátek je potřeba si říci, že český trh práce je poměrně uzavřený. Bez omezení zde mohou pracovat pouze občané EU. Pokud chcete do své firmy přijmout cizince z tzv. třetí země (mimo EU), trochu se to komplikuje.

Nejjednodušší pro Vás, jakožto zaměstnavatele je, pokud má cizinec z nějakého důvodu volný vstup na trh práce. Jací cizinci mají volný vstup na trh práce, popisujeme v článku Volný vstup na trh práce. V těchto případech v podstatě jen o nástupu cizince informujete Úřad práce a máte hotovo. Zbytek už je stejný, jako kdybyste přijímali občana ČR (nahlášení na ZP apod.).

Pokud cizinec ze třetí země nemá volný vstup na trh práce, a Vy chcete, aby u Vás pracoval, budete už s ním muset projít určitým procesem.

Zaměstnanecká či modrá karta

Pokud chcete cizince zaměstnat dlouhodobě, ale on nebo ona ještě není v ČR, budete pro ně muset zajistit tzv. Zaměstnaneckou kartu nebo Modrou kartu. Tyto procesy detailně popisujeme na odkazech výše.

V kostce to nicméně znamená, že nejprve budete muset na Úřad práce nahlásit volnou pozici vhodnou pro cizince. Následně si cizinec musí opatřit mnoho dokumentů (př. výpis z rejstříku trestů ze země původu, doklady o vzdělání, doklad o ubytování v ČR atd.). Vy mu také musíte poskytnout pracovní či smlouvu o smlouvě budoucí.

Jakmile má cizinec všechno připraveno, musí si zajistit termín k podání žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu na české ambasádě. Následně probíhá schvalovací proces (60-90 dnů). Pokud je cizinci zaměstnanecká/modrá karta schválena, může přijet do ČR a následně začít pracovat.

Celý tento proces trvá nejméně 4-6 měsíců, v závislosti na národnosti i déle. Celý proces trvá tak dlouho i z toho důvodu, že v něm jsou zapojeny dva úřady – Úřad práce (z hlediska zaměstnáváni) a Ministerstvo vnitra (z hlediska povolení k pobytu v ČR).

Vydaná zaměstnanecká či modrá karta následně slouží jako “Povolení k zaměstnání” na konkrétním pracovním místě (tom, které jste oznámili Úřadu práce) a zároveň jako “Povolení k pobytu v ČR” (od MVČR).

Povolení k zaměstnání – na krátko nebo pro ty, co už zde bydlí

Povolení k zaměstnání na druhou stranu opravňuje cizince v ČR pouze pracovat (opět na konkrétním pracovním místě), ne pobývat. Jeho vydání je tedy rychlejší, než vydání zaměstnanecké či modré karty, protože ho řeší pouze ÚP, bez MVČR.

Na druhou stranu ale tím, že se jedná pouze o povolení k zaměstnání (a ne povolení k pobytu v ČR), není určeno pro všechny cizince.

Z podstaty věci je povolení k zaměstnání určeno primárně těm cizincům, kteří už v ČR nějakým způsobem legálně pobývají, případně těm, kteří sem chtějí přijet na kratší dobu.

Pro koho je určeno povolení k zaměstnání

Jak bylo zmíněno výše, povolení k zaměstnání je určeno primárně těm cizincům, kteří již v ČR pobývají (případně těm, co chtějí přijet nakrátko). Zdaleka ale ne všem. Zákon o zaměstnanosti specifikuje přesně skupiny cizinců, které mohou o povolení k zaměstnání žádat. V praxi tyto situace ale nejsou nijak zvlášť použitelné a Vaši potřebu zaměstnat cizince tedy moc nevyřeší.

Pojďme se na ně nyní podívat postupně a s konkrétními příklady.

Pracovníci sezónních prací

Povolení k zaměstnání pro sezónní pracovníky je možné získat maximálně na 9 měsíců v každých 12 měsících. Mělo by se také jednat o sezónní práci, tedy ne kancelářské pozice apod. Nejčastěji se řeší v kombinaci s vízem za účelem sezónního zaměstnávání, tedy pro cizince, kteří ještě nejsou v ČR.

Jednatelé s.r.o.

Pokud je cizinec jednatelem českého s.r.o., může (měl by) si vyplácet odměnu jednatele a provádět činnosti jednatele. Pokud by ale ve stejné společnosti chtěl pracovat i na jiné, než jednatelské pozici, je třeba získat na tuto pozici povolení k zaměstnání.

Stáže, výměnné programy

Zde je jedná primárně o krátkodobé (do 6 měsíců) a/nebo příležitostné zaměstnání stážistů či studentů výměnných programů.

Vízum strpění

Vízum strpění, momentálně nejvíce spojené s uprchlíky z Ukrajiny, kteří nemohli získat vízum dočasné ochrany, je speciální typ víza, který neopravňuje držitele pracovat. Pokud tedy chcete zaměstnat držitele dočasné ochrany, je k tomu možné využít povolení k zaměstnání.

Vyslání

Toto opět není něco, s čím byste se v praxi setkávali a mohli nějakým způsobem využít. Vyslání v principu znamená, že zaměstnanec zahraniční společnosti stále zůstane na payrollu zahraniční společnosti, nicméně bude vyslán do ČR provést nějakou práci (nejčastěji u klienta té zahraniční společnosti).

Krátkodobé zaměstnání

V praxi asi druhá nejčastěji využívaná varianta (po sezónním zaměstnání). Využívá se pro krátkodobé zaměstnání cizince v rámci pobytu na krátkodobé vízum (do 90 dnů).

Povolení k zaměstnání vs zaměstnanecká karta – závěr

Jak jsme nastínili výše, zaměstnanecká karta a povolení k zaměstnání jsou dvě naprosto odlišné varianty zaměstnávání cizinců v České republice.

Zaměstnanecká karta je tou tradičnější a využitelnější variantou a pokud chcete dlouhodobě zaměstnávat cizince, je to nejspíše ta ideální varianta pro Vás.

Povolení k zaměstnání je využíváno spíše ve specifických případech, případně případech chci potřebujete cizince zaměstnat jen krátkodobě.

Vzhledem k tomu, že zaměstnávání cizinců v České republice je stále opravdu komplikovaná agenda, pokud není cokoliv jasné nebo potřebujete s čímkoliv pomoci, kontaktujte nás na e-mailu info@movetoprague.com nebo na telefonu +420 776 495 655.