Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Změna zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty

Co je to zaměstnanecká karta a jak ji získat jsme popisovali v našem dřívějším článku. V článku níže si vysvětlíme, co musí cizinec udělat pokud chce v rámci zaměstnanecké karty změnit pracovní pozici u současného zaměstnavatele či pokud chce změnit zaměstnavatele.

POZOR – UPDATE – dne 31.7.2019 vstoupila v platnost novela zákona o pobytu cizinců, která přináší změny i do oblasti změny zaměstnavatele držitele zaměstnanecké karty. Více o novinkách čtěte zde:

Změna pozice u současného zaměstnavatele

Standardní (duální) zaměstnanecká karta je vydávána pro jedno konkrétní místo u jednoho konkrétního zaměstnavatele. Pokud tedy cizinec pracuje u zaměstnavatele například jako Software Developer a následně chce přejít u stejné společnosti na pozici Vedoucího oddělení vývoje, musí nejprve požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s touto změnou.

Výše uvedené se týká i ne tak očividných změn jako je přechod z pozice Software Developer na pozici Vedoucího oddělení. Souhlas se změnou pracovního zařazení může být vyžadován i u zdánlivě menších změn -třeba při přechodu z pozice Software Developer na pozici Senior Software Developer. Pokud se totiž výrazně mění pracovní náplň či mzdové podmínky, mohou i takovéto “drobné změny” podléhat předchozímu schválení MVČR.

V praxi se nám bohužel často stává, že na toto zaměstnavatelé zapomínají. To však může mít v krajních případech obrovské dopady jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele.

U zaměstance může být jasným výsledkem zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. U zaměstnavatele může dojít například až k označení jako “nespolehlivý zaměstnavatel”, kterému může být zakázáno po nějakou dobu zaměstnávat cizince.

Pokud tedy zaměstnáváte cizince a chcete je například povýšit či jinak změnit jejich pozici, Kontaktujte nás a my Vám rádi vysvětlíme, zda je třeba ve Vašem konkrétním příadě o povolení MVČR žádat a případně jak to udělat.

Změna zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty

Změna zaměstnavatele je věcí, kterou držitelé zaměstnanecké karty řeší nejčastěji. Zahrnuje souhru jak současného zaměstnavatele, tak zaměstnavatele budoucího a tak také samozřejmě samotného zaměstnance.

Co musí udělat “starý”/současný zaměstnavatel?

Pokud máte zaměstnance, který od Vás chce odcházet a žádá Ministerstvo Vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele, jsou v podstatě jen dvě věci, které budete muset udělat:

  1. Poskytnout zaměstnanci potvrzení o tom, v jakém vztahu k Vám v současnosti je (př. pracovní poměr trvá, je ve výpovědní lhůtě, pracovní poměr již byl ukončen apod.).
  2. Informovat Úřad práce o ukončení zaměstnání cizince. Tato informace musí být podána na speciálním formuláři do 8 dnů od ukončení zaměstnání.

Co musí udělat “nový”/budoucí zaměstnavatel?

Pokud máte kandidáta se zaměstnaneckou kartou, kterého chcete přivést k sobě do firmy, musíte posktnout součinnost v následujícím:

  1. Nová pracovní pozice musí být v naprosté většině případů zařazena v databázi míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Výjimky jsou možné jen v případě neduální zaměstnanecké karty. Na Úřad práce tedy musíte v první řadě podat hlášenku volné pozice. Ta zde musí “viset” alespoň po dobu 30 dnů a teprve, jakmile dostane číslo volné pozice, může jít Váš budoucí zaměstnanec žádat MVČR o souhlas se změnou zaměstnavatele.
  2. Připravit pracovní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí. Ta musí odpovídat hlášence volné pozice doručené na Úřad práce (viz výše).
  3. Po udělení souhlasu se změnou zaměstnvatele, musí “nový” zaměstnavatel nejpozději ke dni nástupu informovat Úřad práce o nástupu cizince do zaměstnání.

Co musí udělat zaměstnanec?

Pokud chce zaměstnanec, držitel zaměstnanecké karty, změnit zaměstnavatele, musí v první řadě nového zaměstnavatele najít. O souhlas se změnou zaměstnavatele se totiž vždy žádá již s konkrétní pozicí a pracovní smlouvou.

Jakmile zaměstnvatele našel, musí dát dohromady několik dokumentů, zanést je na MVČR a požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele. Následující dokumenty jsou k žádosti o souhlas potřeba:

  • vyplněný formulář zaměstnanecké karty – Ke stažení zde
  • číslo volné pozice (viz výše)
  • pracovní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí k nové pozici
  • potvrzení o tom, v jakém vztahu je zaměstnanec k současnému/”starému” zaměstnavateli

Žádost se podává na pobočce Ministerstva Vnitra zodpovědné za obec, kde cizinec oficiálně bydlí (př. když má zaměstnanec v zaměstnanecké kartě uvedenu adresu Kubišova 1, Praha 8, musí žádat na pracovišti MVČR v ulici Žukovského na Praze 6).

Pokud byla žádost o souhlas se změnou zaměstnavatele podána včas a kompletní, většinou schválení netrvá déle než dva měsíce.

Jakmile je souhlas se změnou zaměstnavatele Ministerstvem vnitra udělen, může teoreticky začít cizinec pracovat na nové pozici. Musí si nejprve samozřejmě vyřešit vztahy se současným/”starým” zaměstnavatelem a zároveň musí “nový” zaměstnavatel o nástupu cizince informovat Úřad práce nejpozději ke dni nástupu.

Věříme, že tento článek vnesl do změny zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty přehled. Pokud je však stále něco nejasného, Kontaktujte nás a my se rádi o vše postaráme.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na změnu zaměstnavatele