Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Slovníček pojmů

Terminologie v oblasti zaměstnávání cizinců může být pro člověka, který se v daném oboru nepohybuje, občas dost nesrozumitelná. Níže tedy podrobně vysvětlujeme pojmy, které se objevují na našem webu a které nemusí být každému jasné.

Apostila

Pokud chce cizinec v České republice použít dokument, který byl vydán v zahraničí (například výpis z rejstříku trestů z Indie, vysokoškolský diplom z USA apod.), musí být tento dokument ve většině případů opatřen vyšším ověřením. Apostila je typem vyššího ověření pro dokumenty ze zemí, jež podepsaly Hágskou úmluvu. V praxi má nejčastěji podobu čtvercové nálepky na originálním dokumentu, jsou ale i státy, kde se apostila vydává jako samostatný list papíru a následně se sešije s původním dokumentem.

Nostrifikace

Nostrifikace je oficiálním uznáním vzdělání získaného v zahraničí pro použití v České republice. V principu jde o to, že i když jsem třeba v Ruské federaci získal titul “Bakalář” v oboru “Softwarový inženýr”, neznamená to, že mám stejné vzdělání jako český “Bakalář v oboru Softwarový inženýr”. V České republice se totiž ve stejném oboru mohou vyučovat jiné předměty, nebo v jiných hodinových dotazích a reálné získané znalosti (vzdělání) tak může být odlišné.

Proces nostrifikace tedy ověřuje, zda je vzdělání v zahraničí ekvivalentní vzdělání v tom samém oboru v České republice. Nostrifikace se dá provést u středoškolských i vysokoškolských diplomů.

Vzhledem k tomu, že oba procesy jsou značně rozdílné, není možné je v tomto slovníčku popsat dopodrobna. Pokud tedy potřebujete s nostrifikací pomoci, Kontaktujte nás a my vše rádi zařídíme.

Superlegalizace

Superlegalizace je typem vyššího ověření dokumentů vydaných mimo Českou republiku (více viz heslo “Apostila” výše). Zatímco apostila se vydává v případě států, které podepsaly Hágskou úmluvu, superlegalizace se vydává v případě států, kterou tuto dohodu nepodepsaly a které zároveň nemají s Českou republikou dohodu o vzájemném uznávání dokumentů. Narozdíl od apostily, je superlegalizace procesem dvoukrokovým.

Pro zjednodušení si uveďme příklad:

Jsem Kanaďan, žádám o české vízum a jedním z potřebných dokumentů je můj vysokoškolský diplom z Kanady. Vzhledem k tomu, že mezi Kanadou a Českou republikou neexistuje dohoda o vzájemném uznávání dokumentů a zároveň Kanada nepodepsala Hágskou úmluvu, budu muset svůj diplom opatřit superlegalizací.

Nejprve tedy vezmu svůj diplom na úřad nadřazený tomu, který diplom vydal. Můj diplom vydala Quebecká vysoká škola. Orgánem nadřízeným této škole je Ministerstvo školství. Svůj diplom tedy donesu ne Ministerstvo školství, které potvrdí, že se jedná o pravý diplom. S dimplomem a tímto potvrzením následně musím zajít na český zastupitelský úřad – tedy na ambasádu či velvyslanectví ČR v Kanadě. Ambasáda následně potvrdí, že potvrzení kanadského Ministerstva školství je pravé a vydá tzv. superlegalizační doložku.