Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je základním typem povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince ze zemí mimo EU, který chce být v České Republice zaměstnán.

Zaměstnanecká karta je standardně vydávána na dva roky (či méně, pokud je pracovní smlouva na kratší dobu), na jednu konkrétní pozici u jednoho konkrétního zaměstnavatele.

Zaměstnanecká karta je určena pro všechny typy pracovních pozic, bez omezení výše mzdy či platu a bez omezení dosaženého vzdělání.

Zaměstnaneckou kartu je tedy možné získat jak například pro uklízečku bez vzdělání a s minimální mzdou, tak pro kuchaře se střední školou, programátora s bakalářským titulem, tak i například pro ředitele mezinárodní firmy s titulem Ph.D. a mzdou v řádu stovek tisíc korun měsícně.

Jak zaměstnaneckou kartu získat?

Proces získání zaměstnanecké karty se liší podle toho, zda už je žadatel v České Republice a má uděleno dlouhodobé vízum či jiný typ dlouhodobého pobytu, či zda je stále v zemi svého původu.

Ve chvíli, kdy je již žadatel v ČR v rámci dlouhodobého víza či pobytu a nevztahuje se na něho volný vstup na trh práce, může požádat o zaměstnaneckou kartu na pracovišti Ministerstva vnitra.

Ve chvíli, kdy žadatel není v ČR v rámci dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu, žádost podává přes český konzulát či ambasádu v zemi svého původu, případně v zemi, kde má povolen trvalý či dlouhodobý pobyt. Př. Ind, který dlouhodobě žije v Saudské Arábii, může žádat o zaměstnaneckou kartu buď v Indii nebo v Saudské Arábii.

Některé národnosti (viz tato tabulka) však mají z tohoto pravidla výjimku a o zaměstnaneckou kartu mohou žádat prostřednictvím jakékoliv české ambasády či konzulátu (tedy nejen v zemi původu).

Co musí udělat budoucí zaměstnavatel?

Prvním krokem, který předchází v podstatě všechny žádosti o zaměstnaneckou kartu (kromě neduálních), je vyvěšení hlášenky volného pracovního místa na Úřadu práce ČR.

Tento proces se nazývá “Test trhu práce”. To v principu znamená, že daná pozice musí být na úřadu práce vyvěšena minimálně 30 dnů, během kterých mají možnost se o pozici ucházet občané ČR a zbytku EU. Teprve, když se danou pozici nepodaří obsadit občany EU, je možné žádat o zaměstnaneckou kartu.

Vyvěšení volného pracovního místa je zásadním krokem v celém procesu získání zaměstnanecké karty. Pokud pozice není vypsána správně, může celý proces velmi zkomplikovat. Pokud máte zájem o vypracování hlášenky volné pozice, kontaktujte nás. Zaměstnaneckých karet za sebou máme stovky a hlášenky máme v malíku.

Jedinou další věcí, kterou musí udělat ze své strany zaměstnavatel, je příprava pracovní smlouvy. Ta musí obsahovat několik základních bodů:

 • výše mzdy
 • počet hodin práce týdně
 • místo výkonu práce

Zároveň musí pracovní smlouva splňovat i další požadavky:

 • musí být podepsaná oprávněným zástupcem společnosti (jednatel apod).
 • musí odpovídat hlášence volné pozice

Co musí udělat budoucí zaměstnanec?

Budoucí zaměstnanec má ve vztahu k žádosti o zaměstnaneckou kartu zejména dvě základní povinnosti.

1. Získání termínu na ambasádě/konzulátu

Ač se to může zdát jako jednoduchá věc, v praxi je to zejména v některých zemích velký problém.

Například v Indii, kde žije přes 1,3 miliardy lidí, je pouze jedna česká ambasáda. Čekací doba na termín na ambasádě je tedy v Indii standardně i několik měsíců. Podobná situace (ne-li horší) je i například na Ukrajině.

2. Získání ostatních potřebných dokumentů

K žádosti o zaměstnaneckou kartu je třeba doložit následující dokumenty:

 • formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu (k dispozici v sekci ke stažení)
 • formulář žádosti o dlouhodobé vízum za účelem převzetí zaměstnanecké karty (k dispozici v sekci ke stažení)
 • pas
 • 2 pasové fotografie
 • doklad o zajištění ubytování (více o tomto dokumentu v angličtině v našem článku https://movetoprague.com/proof-of-accommodation-letter-sample/)
 • pracovní smlouva (viz výše)
 • doklad o vzdělání – musí odpovídat alespoň minimu požadovanému v hlášence volné pozice a musí být apostilován/superlegalizován – viz náš “slovníček pojmů“.
 • výpis z rejstříku trestů – musí být mladší tří měsíců a musí být apostilován/superlegalizován

Jakmile má budoucí zaměstnanec veškeré dokumenty u sebe, musí zajít v daný termín na českou ambasádu a žádost o zaměstnaneckou kartu podat.

Jak dlouho to trvá?

Zákonnou lhůtou k vyřízení žádosti je 60-90 dnů, nicméně zde v praxi dochází ke zpožděním z různých důvodů. Jedním z nich je to, že ambasády o žádostech nerozhodují. Ambasády pouze od žadatele převezmou dokumenty a následně je fyzicky odesílají do ČR na Ministerstvo vnitra. U žádostí podáváných daleko (Indie, Austrálie apod.) tedy často dochází i k několikatýdenní prodlevě od podání žádosti k tomu, kdy se žádostí začne někdo zabývat.

Zaměstnanecká karta schválená – co dál?

Ve chvíli, kdy MVČR žádost o zaměstnaneckou kartu schválí, informuje o tom žadatele. Pokud byla žádost podána na území ČR, kontaktuje žadatele napřímo (buď telefonicky či doporučeným dopisem). Pokud byla žádost podána přes zastupitelský úřad (ambasáda/konzulát), kontaktuje žadatele daný zastupitelský úřad.

Pokud byla žádost o zaměstnaneckou kartu podána přes zastupitelský úřad, musí si žadatel zajet na ambasádu vyzvednout “Vízum k převzetí zaměstnanecké karty”. To žadateli vylepuje do pasu daná ambasáda/konzulát a k jeho vydání je třeba předložit zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění musí pokrývat dobu od příjezdu do ČR do doby, kdy bude zaměstnanec přihlášen do veřejného zdravotního systému.

Jakmile je žadatel v České republice, musí zajít na místně příslušné pracoviště Ministerstva vnitra na tzv. “biometriku”. V kostce se jedná o odevzdání otisků prstů a pořízení digitální fotografie.

Pokud cizinec v ČR pobývá na základě dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu, může začít pracovat ode dne odevzdání biometrických údajů. Jeho zaměstnavatel však musí nejpozději v den nástupu do zaměstnání o nástupu cizince informovat Úřad práce.

Vlastní biometrickou kartu (podobná českému občanskému průkazu) si cizinec vyzvedne cca po třech týdnech opět z MVČR.

Zaměstnanecká karta – důležité!

Proces získání zaměstnanecké karty v podstatě končí vydáním biometrické karty a podáním informace o nástupu Úřadu práce. Nakončí tím však povinnosti zaměstnavatele, ani zaměstnance. Níže uvádíme základní věci, na které je třeba i po získání zaměstnanecké karty myslet.

 • změna pozice u stejného zaměstnavatele či změna zaměstnavatele – každá změna tohoto charakteru musí být nejprve schválena Ministerstev vnitra. Více informací o tomto tématu v článku “Změna zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty“.
 • ukočení pracovního poměru – po skončení pracovního poměru má cizinec 60 dnů na to si najít nové zaměstnání a požádat Ministerstvo o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele.
 • neustálá aktualizace údajů – Ministerstvu vnitra musí cizinec v daných lhůtách hlásit veškeré změny důležitých údajů
  • změna adresy pobytu (či prodloužení nájemní smlouvy)
  • změna pasu
  • změna jména
  • změna rodinného stavu

Zaměstnanecká karta je skvělý typ povolení k pobytu, je však třeba mít vše pod kontrolou a v pořádku.

Pokud si nejste čímkoliv jistí, kontaktujte nás a my rádi pomůžeme!

Move To Prague relocation services – Váš specialista na zaměstnanecké karty