Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Neduální zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta má základní dva typy – standardní (duální) a neduální. Jaký je mezi nimi rozdíl si vysvětlíme níže.

Standardní – duální zaměstnanecká karta

Všechny typy dlouhodobých víz či dlouhodobých pobytů umožňují jejich držiteli pobývat na území České republiky za daným účelem (například dlouhodobé vízum za účelem podnikání umožňuje cizinci v ČR podnikat). Zdaleka ne všechny však cizinci umožňují na území České republiky i pracovat.

Slovo duální v případě zaměstnanecké karty znamená, že zaměstnanecká karta kombinuje obě věci:

  • povolení pobývat na území České republiky
  • povolení pracovat na území České republiky

Neduální zaměstnanecká karta

Neduální zaměstnanecká karta se vydává pouze v případech, kdy má cizinec z nějakého důvodu volný vstup na trh práce v ČR. Takový cizinec tedy nepotřebuje povolení na území České republiky pracovat, nicméně stále potřebuje povolení na území České republiky pobývat. Neduální zaměstnanecká karta tedy nekombinuje povolení k pobytu i k práci, ale slouží jen jako doklad o povolení k pobytu.

Typickým případem je cizinec, který na území České republiky studoval. Student zde po dobu studia pobýval na základě dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu za účelem studia. Ve chvíli, kdy školu dostudoval a získal český vysokoškolský diplom se staly dvě věci:

  1. Cizinec díky tomu, že získal český vysokoškolský diplom získal i volný vstup na český trh práce.
  2. Tím, že již cizinec nestuduje, nemůže na území ČR pobývat na základě “studijního víza”. Pokud tedy chce na území ČR zůstat i po ukončení studia a zároveň si již našel zaměstnání, může požádat o neduální zaměstnaneckou kartu.

Všechny články na tomto webu byly napsány lidmi, kteří mají se zaměstnáváním cizinců dlouholeté zkušenosti a kteří v daném oboru pracují. Při psaní článků nám tedy vše dávalo smysl a snažili jsme se vše podat co nejjednodušeji a nejpřehledněji. Na druhou stranu tím, že v oboru pracujeme, můžeme mít pohled na jednoduchost poněkud zkreslený. Pokud tedy něco není napsáno zcela jasně, kontaktujte nás, prosím, a my vše rádi dovysvětlíme.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na neduální zaměstnanecké karty