Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU

Zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU se řídí prakticky stejnými pravidly jako zaměstnávání samotných občanů EU. Stačí tedy jen o nástupu a ukončení zaměstnání informovat v daných lhůtách Úřad práce. Pokud však chcete vědět kdo je rodinný příslušník občana EU, jak ho poznáte, jaké dokumenty musí předložit a podobně, čtěte dále.

Než se pustíme do čehokoliv dalšího, je třeba si nejprve ujasnit několik základních věcí.

Obecné informace

Občané Evropské unie (EU) mohou na území České republiky pobývat, pracovat, podnikat, studovat, atd. za prakticky stejných podmínek jako občané České republiky (ČR).

Občané tzv. třetích zemí (t.j. ze zemí mimo EU) musí mít ve většině případu i pro krátkou návštěvu ČR platné krátkodobé či dlouhodobé vízum či povolení k pobytu.

Aby vše bylo jasnější, tak například:

 • Občan Francie může kdykoliv volně přijet do České republiky, pronajmout či koupit si tu byt, najít si práci, a žít zde. Nepotřebuje k tomu žádné povolení ani další náležitosti. Stejně jako kdyby se občan ČR stěhoval třeba z Kolína do Prahy.
 • Naopak pokud by třeba občan Indie chtěl do České republiky přijet na koncert Lucie Bílé, bude si muset nejprve přes Českou ambasádu v Indii zařídit krátkodobé vízum a teprve až po jeho udělení bude moci do ČR přijet. Zároveň bude moci zůstat jen po dobu uvedenou ve vízu a ani o hodinu déle. Pokud by chtěl občan Indie v ČR pracovat, bude si muset před příjezdem zařídit např. zaměstnaneckou kartu a celý proces bude mnohem složitější.

“Rodinný příslušník občana EU”, zmíněný v nadpisu článku je v podstatě kombinace výše uvedeného. Například pokud má občan ČR za manželku Američanku. Američanka je prakticky občankou “třetí země” a měla by se tedy řídit pravidly pro občany třetích zemí (t.j. k práci získat např. zaměstnaneckou kartu). Tím, že je ale navázána na občana EU, pravidla jejího pobytu na území ČR a zejména jejího zaměstnávání se však zásadně mění (zjednodušují).

Pokud jste tedy zaměstnavatel a chcete rodinného příslušníka občana EU zaměstnat, nebude to pro Vás prakticky nijak komplikovanější než zaměstnání občana EU. Kdo je však z hlediska zaměstnávání rodinným příslušníkem občana EU?

A kdo je rodinným příslušníkem občana EU?

Oficiální definici “rodinného příslušníka občana EU” naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR zde. Níže uvádíme nejčastější příklady z praxe.

V praxi se nejčastěji setkáváme s následujícími rodinnými příslušníky občanů EU:

 • manžel či manželka občana ČR (př. Čech má za manželku Ukrajinku)
 • přítel či přítelkyně občana ČR (ano, za rodinné příslušníky občanů EU jsou považování i partneři, nejenom manželé. Více o tomto tématu v Aj v našem blogu: https://movetoprague.com/partnership-visa-temporary-residence-permit-for-family-members-of-eu-citizen/.)
 • manžel či manželka občana EU žijícího v České republice (př. Fin, který žije a pracuje v České republice a má manželku z Indie)
 • přítel/přítelkyně občana EU žijícího v České republice (př. Fin, který žije a pracuje v ČR a má přítelkyni z Indie)

Jak poznáte, zda můžete rodinného příslušníka občana EU zaměstnat?

Pokud chcete nějakého z výše uvedených rodinných příslušníků občana EU zaměstnat, je třeba si ideálně zkontrolovat/vyžádat o něj několik věcí.

Opět trochu teorie – to, že je možné zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU za zjednodušených podmínek stanovuje Zákon o zaměstnanosti. Ten v principu říká, že rodinný příslušník občana EU nepotřebuje k zaměstnání v ČR zvláštní povolení a může být zaměstnáván za stejných podmínek jako občan EU.

Pokud se jedná např. o manžela/manželku občana ČR či občana EU, který žije v České republice, teoreticky by Vám k jeho zaměstnání stačilo jen vidět oddací list. Pokud však chcete být krytí a mít jistotu, že vše děláte legálně a nedostanete se v budoucnu do žádných problémů, doporučujeme být trošku obezřetnější.

To, že někoho můžete zaměstnat (protože má za manželka Čecha a díky zákonu o zaměstnanosti tedy nepotřebuje k zaměstnání žádné speciální povolení), totiž ještě automaticky neznamená, že daný člověk může na území ČR legálně pobývat. O tom totiž již nerozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a zákon o zaměstnanosti, ale Ministerstvo vnitra (MVČR), potažmo zákon o pobytu cizinců na území ČR.

Jaké dokumenty si vyžádat

K tomu, abyste si tedy mohli být stoprocentně jisti, že zaměstnáváte opravdu rodinného příslušníka občana EU a že ten je tu legálně, doporučujeme si vyžádat následující dokumenty:

 • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
  • Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU vydává MVČR.
  • Toto povolení má podobu jakéhosi modrého pasu, který má na přední straně napsáno “Pobytová karta rodinného příslušníka občana EU” či něco obsahově podobného (“Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU” apod.).
  • Pokud Vám zájemce o zaměstnání přinese toto povolení, okopírujte si ho a jste naprosto chráněni.
 • Potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU + překlenovací vízum/štítek
  • Jakožto zaměstnavatel můžete teoreticky zaměstnat již i člověka, který teprve o Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU požádal.
  • Abyste ale v tomto případě měli stoprocentní jistotu, je třeba si nechat doložil potvrzení MVČR o tom, že daný cizinec podal žádost o vydání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. To má podobu jedné A4 stránky na hlavičkovém papíře MVČR, který říká, že žádost byla v pořádku podána.
  • Dále je třeba si nechat doložit tzv. překlenovací vízum/štítek. To je v podstatě nálepka v pase, která říká, že cizinec je v řízení o vydání povolení k pobytu a že může na území ČR legálně pobývat (a tím i v tomto případě pracovat).
  • Překlenovací štítek se většinou vydává s platností 60 či 90 dní a jako zaměstnavatel si tedy musite hlídat jeho vypršení. Pokud se blíží konec platnosti překlenovacího štítku, musí Vám cizinec doložit buď štítek nový (pokud je žádost stále v řízení) či již samotné Povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU (pokud bylo povolení v oněch 60-90 dnech schváleno a vydáno).
  • Pokud by výše uvedené cizinec nedoložil, doporučujeme s ním pracovní poměr ukončit, protože by to mohlo znamenat, že již v ČR pobývá nelegálně (a Vy ho tedy nelegálně zaměstnáváte).

Tento článek bude v nejbližší době ještě doplněn o postup při podání informace o zaměstnání rodinného příslušníka občana EU na Úřad práce. Pokud tuto informaci potřebujete dříve, přečtěte si článek o Zaměstnávání občanů EU, protože postup je v principu stejný nebo Kontaktujte nás.