Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Volný vstup na trh práce

Volný vstup na trh práce působí při zaměstnávání cizinců jako žolík. Pokud má cizinec volný vstup na trh práce, znamená to, že k zaměstnání takového cizince není potřeba získat pracovní povolení a ve většině případů může cizinec nastoupit do zaměstnání takřka okamžitě.

V některých případech může být stále třeba projít určitým procesem (např. získáním neduální zaměstnanecké karty) – viz níže. Ve většině případů v praxi má však zaměstnavatel v případě zaměstnávání cizinců s volným přístupem na trh práce pouze dvě povinnosti:

  • informovat krajskou pobočku úřadu práce o nástupu cizince do zaměstnání nejpozději v den nástupu do zaměstnání
  • informovat krajskou pobočku úřadu práce o ukončení zaměstnání cizince nejpozději do osmi dnů od ukončení zaměstnání

Pojďme si nyní vše projít postupně a podrobně 🙂

Kdo má volný vstup na trh práce?

Níže uvádíme v praxi nejběžnější příklady cizinců, kteří mají volný vstup na trh práce a jejichž zaměstnání je tedy (v porovnání se standarním procesem získání zaměstnanecké karty či modré karty) výrazně jednodušší.

  • občané EU
  • rodinní příslušníci občanů EU – např. Japonská manželka Francouze žijícího v ČR
  • občané ze zemí mimo EU s povoleným trvalým pobytem na území ČR
  • studenti ze zemí mimo EU – zde je třeba rozlišovat mezi studenty a “studenty”. Volný vstup na trh práce mají pouze denní studenti akreditovaných oborů vysokých škol – na vízu kód 23 či 24.
  • cizinci, kteří vystudovali českou střední, vyšší odbornou či vysokou školu a mají z ní diplom
  • cizinec s povolením k dlouhodobému pobytem za účelem sloučení rodiny – manželka Inda, který zde má zaměstnaneckou kartu, pokud ona sama již má povolení k dlouhodobému pobytu (plastovou kartu)

Pokud tedy jste cizinec, který spadá do některé z výše uvedených kategorií, případně jste zaměstnavatel, který se takového cizince chystá zaměstnat, celý proces zaměstnávání pro Vás bude relativně jednoduchý.

Pojďme si nyní projít jednotlivé příklady cizinců s volným vstupem na trh práce a říci si o specificích jejich zaměstnávání.

Občané EU

Občané EU mohou být zaměstnáváni v principu stejným způsobem jako občané ČR. Jediným rozdílem je, že zaměstnavatel musí o nástupu cizince do zaměstnávání informovat krajskou pobočku úřadu práce nejpozději v den nástupu. O ukončení zaměstnání cizince musí Úřad práce informovat do osmi dnů od skončení pracovního poměru.

Potřebné foruláře najdete na stránce “Ke stažení“.

Rodinní přísušníci občanů EU

V praxi se nejčastěji jedná o manžele či partnery občanů EU, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR. Zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU se chová stejným způsobem jako zaměstnávání občanů EU. Zaměstnání výše uvedených cizinců je možné již od podání žádosti o Přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. (Více o tomto typu pobytu v Aj v našem článku PARTNERSHIP VISA – TEMPORARY RESIDENCE PERMIT FOR FAMILY MEMBERS OF EU CITIZENS).

Cizinci s povoleným trvalým pobytem v ČR

Zaměstnávání cizinců s povoleným trvalým pobytem na území ČR se řídí v podstatě stejnými pravidly jako zaměstnávání občanů EU (viz výše). Zaměstnavatel o jejich nástupu do zaměstnání či ukončení zaměstnání musí pouze ve stanovených lhůtách informovat krajskou pobočku Úřadu práce.

Studenti ze zemí mimo EU

Hned na začátku této sekce musíme napsat velké POZOR. Zaměstnávání cizinců, kteří v ČR studují, je pro mnoho našich firemních klientů jedním ze zásadních zdrojů pracovní síly. Zaměstnavatelé však musí být v tomto případě opatrní. Ne každý student je totiž student.

Zákon o zaměstnanosti udává, že volný vstup na trh práce je umožněn cizinci, který se v ČR soustavně připravuje na buducí povolání. Soustavná příprava na budoucí povolání je následně definována jako denní studium na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole.

Ne všichni studenti prezenčního studia však spadají pod tuto definici. Jednoduchou pomůckou pro HR, kterou používáme je, že pokud má cizinec ve vízu uveden kód 23 či 24, mělo by být vše v pořádku. Pokud tam má například kód 99, bohužel ho zaměstnat možné není.

Pokud si nejste jistí, zda se na Vás či “Vašeho studenta” vztahuje volný vstup na trh práce, kontaktujte nás a my rádi poradíme.

Cizinci s českým diplomem

Volný vstup na český trh práce mají i cizinci, kteří studium řádně dokončili a disponují českým diplomem. U těchto cizinců je ale třeba dávat pozor na to, na základě čeho v ČR pobývají. Jde o to, že studenti v ČR pobývají na základě víza či povolení k pobytu za účelem studia. Jakmile ale studium dokončí, vízum/pobyt za účelem studia jim již nebude udělen. Před tím, než jim uplyne platnost víza či pobytu, je nutné, aby zažádali například o neduální zaměstnaneckou kartu.

Cizinec pobývající v ČR na základě “sloučení rodiny”

Toto je bohužel poměrně komplikovaná sekce. Vysvětleme si proč.

Zákon o zaměstnanosti uvádí, že volný vstup na trh práce má cizinec který: “na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu”.

Problém je v tom, že MVČR interně rozlišuje dva typy účelu pobytu za účelem společného soužití rodiny. Jeden je nazván “společné soužití rodiny” a druhý “rodinný”. Oba se vydávají v podstatě ve stejném případě – pokud jste manžel/manželka cizince, který má již v ČR povolený pobyt. Úředníci MVČR nám ale vždy zdůrazňují, že volný vstup práce má pouze cizinec se “společným soužitím rodiny”. Zákon o pobytu cizinců však výše uvedené termíny nerozlišuje.

Obecně tedy doporučujeme zaměstnavatelům zaměstnávat jen cizince s kodem “95” v jejich povolení k pobytu. Ti s kodem “17” v povolení k pobytu jsou dle MVČR kvalifikováni jako “rodinný” a tedy bez volného vstupu na trh práce. Velmi pravděpodobně by však při kontrole Úřadem práce prošel i cizinec s kodem “17”. Zákon o pobytu cizinců, ani zákon o zaměstnanosti totiž tyto kody nerozlišují. Je tedy na zaměstnavateli, zda toto riziko chce či nechce podstoupit.

Věříme, že tento článek Vám dal představu o tom, jací cizinci mají volný vstup na trh práce. Pokud však máte jakékoliv dotazy k tomuto tématu, kontaktujte nás! Použijte buď kontaktní formulář vpravo či stránku “Kontaktujte nás“.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na volný vstup na trh práce