Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Hlášenka volného pracovního místa

Hlášenka volného pracovního místa je asi nejzásadnějším z kroků v procesu zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU. Bez toho, aby zaměstnavatel vytvořil hlášenku volného pracovnho místa není v principu možné cizince zaměstnat. V článku níže se dozvíte, jak hlášenku vytvořit, na jaký úřad ji podat, i proč hraje hlášenka v celém procesu tak důležitou roli.

K čemu slouží hlášenka volného pracovního místa?

Podáním hlášenky volného pracovního místa, dává zaměstnavatel Úřadu práce najevo, že má volnou pracovní pozici a že je připraven na ni přijmout cizince.

Po podání hlášenky začíná běžet 30 denní lhůta tzv. testu trhu práce. To v principu znamená, že občané EU mají 30 dnů na to, aby se na danou pozici přihlásili. Teprve, pokud se danou pozici nepodaří obsadit občanem EU, může se na pozici hlásit občan ze země mimo EU.

Pokud se během výše zmíněných 30 dnů nepodařilo pozici obsadit občanem EU, “propíše se” daná pozice do databáze míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty či modré karty. Dostane také speciální číslo volného místa, které je poté potřeba pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu či modrou kartu.

Pokud jste tedy zaměstnavatelem a chcete přijmout do zaměstnání cizince ze země mimo EU, bez podání hášenky volného pracovního místa se neobejdete.

Proč je hlášenka volného pracovního místa tak důležitá?

Z hlediska zaměstnavatele je správné vytvoření hlášenky naprosto zásadním krokem. A to zejména z následujících důvodů:

  1. Úkolem Úřadu práce je obsadit všechny volné pozice. Pokud je tedy Vaše hlášenka napsána moc obecně a tak, že se hodí “pro všechny”, bude Vám Úřad práce na danou pozici posílat desítky kandidátů. To může být velká komplikace, pokud už máte “svého kandidáta” vybraného.
  2. Celý proces schvalování zaměstnanecké či modré karty bude záviset na tom, co jste do hlášenky napsali. Pokud jste například uvedli, že požadujete alespoň střední vzdělání, MVČR bude chtít v procesu schvalování doložit středoškolský diplom.

Pokud tedy máte vybraného konkrétního člověka ze země mimo EU, kterého chcete zaměstnat, musí být hlášenka udělána profesionálně. Pokud by tak udělána nebyla, může Vám vše spíše zkomplikovat než ulehčit.

Jak hlášenku volného pracovního místa správně vytvořit?

Jak vyplývá z odstavců výše, hlášenka volného pracovního místa je jakýmsi ochranným prostředkem českého trhu práce. Zaměstnavatelé by dle státní politiky měli preferovat zaměstnance z ČR či dalších zemí EU.

Vzhledem k současné situaci je však pro mnoho zaměstnavatelů zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU jedinou možností jak získat zaměstnance, které potřebují.

Hlášenka volného pracovního místa z hlediska filtrace kandidátů

Jak tedy vytvořit hlášenku, která Vám nebude práci komplikovat, ale naopak zjednodušovat? Z naší praxe vyplynulo zejména následující pravidlo:

Zkombinujte reálné požadavky na danou pozici a znalosti a zkušenosti vybraného kandidáta. Př. pokud máte vybraného kandidáta z Ruska, můžete do hlášenky uvést, že potřebujete znalost RJ na úrovni rodilého mluvčího.

Kromě jazyků se dá dobře “pohrát” i například se vzděláním. Pokud např. víte, že člověk, kterého jste si vybrali, má titul Ing., můžete do hlášenky uvést požadavek vysokoškolského vzdělání.

Tímto způsobem se dá velice dobře profiltrovat množství potenciálních kandidátů z EU, které Vám bude Úřad práce posílat na pohovor. A to je z hlediska zaměstnavatele s předem vybraným zaměstnancem vlastně ten hlavní cíl. Pokud je totiž hlášenka moc obecná, Úřad práce Vám bude na pohovor posílat potenciální kandidáty. Vy s nimi následně budete muset dělat pohovory a najít si légální důvod, proč je nepřijmout.

Hlášenka volného pracovního místa z hlediska procesu schvalování zaměstnanecké či modré karty

Jak jsme si vysvětlili výše, z hlediska filtrace kandidátů je nejlepší hlášenku co nejvíce “ušít na míru” tomu člověku, kterého se chystáte zaměstnat. Z hlediska schvalování na MVČR je však třeba myslet i na jiné věci. Tyto jsou ty nejzásadnější:

A. Mzdové rozpětí – mzdové rozpětí v hlášence volného pracovního místa by mělo být stanoveno s ohledem na dobu plánovaného zaměstnání cizince. Pokud např. stanovíte mzdové rozmezí na 30-35 tisíc Kč měsíčně a zaměstnanec s Vámi zůstane třeba pět let, je pravděpodobné, že za pět let už bude platově výše než na 35 tisících. V takovém přpadě by zaměstnanec mohl mít problém s prodloužením platnosti zaměstnanecké karty. Mzda stanovená v hlášence totiž již nebude odpovídat tomu, co bude mít cizinec v pracovní smlouvě.

B. Reálný popis práce – jak jsme si vysvětlovali výše, je dobré hlášenku co nejvíce “ušít na míru”. Toto se ale nesmí přehnat a vše musí stále odpovídat tomu, co bude cizinec reálně dělat. MVČR, případně i další orgány státní správy (Inspektorát práce) totiž mohou cizince i jeho zaměstnavatele zkontrolovat. Pokud byste tedy do hlášenky například uvedli, že pro uklízečku požadujete alespoň tři jazyky a vysokou školu (protože Váš vybraný kandidát toto splňuje), mohlo by Vám to život naopak dost zkomplikovat.

C. Doba trvání pracovního poměru – ideální je do hlášenky uvádět jen datum nástupu do zaměstnání a ne jeho ukončení. Proces schvalování zaměstnanecké či modré karty je u mnohých národností procesem na mnoho měsíců. Pokud byste tedy hlášence omezili platnost, mohlo by se Vám snadno stát, že než Vašemu zaměstnanci vyřídíte zaměstnaneckou kartu, hlášenka již nebude platná. V takovém případě budete muset začít znovu.

Výše uvedený popis toho, na co si dát pozor je jen nástřel záludností, které na Vás při vyplňování hlášenky volného pracovního místa číhají. Pokud se tedy chystáte přijmout cizince, Kontaktujte nás a my rádi se vším poradíme.

Jak a kam hlášenku podat?

Hlášenka volné pracovní pozice se podává na speciálním formuláři (najdete v sekci Ke stažení). Podává se krajské pobočce Úřadu práce dle místa výkonu práce uvedeného v hlášence. Pokud má tedy zaměstnavatel např. sídlo v Brně, ale místo výkonu práce bude na pobočce v Praze, podává se hlášenka na krajský Úřad práce v Praze.

Hlášenku volného pracovního místa je možné podat jak fyzicky na podatelně Úřadu práce, tak elektronicky konkrétní osobě, která danou agendu zpracovává.

Původně měl být tento článek jen krátkým pojednáním. Při jeho psaní jsme si ale uvědomili, že správné vytvoření hlášenky je pro zaměstnavatele opravdu zásádní. Může totiž celý proces zaměstnání cizince buď zjednodušit či velmi zkomplikovat.

Doufáme, že tento článek tuto důležitost dobře popsal a vysvětlil. Pokud ne, nebo pokud chcete vytvoření hlášenky volného pracovního místa nechat profesionálům, Kontaktujte nás. Rádi od Vás kdykoliv uslyšíme a pomůžeme.

Move To Prague relocation services s.r.o. – Váš specialista na hlášenky volných pracovních míst.