Vše o zaměstnávání na jednom místě

VŠE O ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Zaměstnanecké karty, modré karty, pracovní povolení, volný vstup na trh práce, občané EU i občané třetích zemí. Vše o zaměstnávání cizinců na jednom místě.
ČTĚTE DÁLE

Zákon o pobytu cizinců – změny k 31.7.2019

Zákon o pobytu cizinců je poměrně obsáhlý dokument, který však stejně jako mnoho dalších zákonů není zdaleka dokonalý. Zhruba každé dva roky je tedy představena novela tohoto zákona, která vždy zavádí mnoho novinek. Nejinak tomu je i v aktuální novele zákona o pobytu cizinců, z konce července 2019. Pojďme si představit ty nejzásadnější novinky týkající se zaměstnávání cizinců.

Změna zaměstnavatele

Velké množství změn v novele zákona o pobytu cizinců se týká tématu změny zaměstnavatele u držitele zaměstnanecké karty. Co přesně se mění a jak to ovlivní praktický život cizinců a firem, které je zaměstnávají? Čtěte níže:

Změna zaměstnavatele je nově možná až po šesti měsících od získání zaměstnanecké karty

Z našich informací z Czech Investu a dalších institucí vyplývá, že si mnoho zaměstnavatelů stěžovalo na to, že zaměstnancům pomohli vyřídit zaměstnaneckou kartu, a že první věcí, kterou oni udělali po schválení bylo, že odešli k jinému zaměstnavateli, který je tak získal takřka bez nákladů a bez práce. A stěžovali si tak hlasitě, že se do zákona o pobytu cizinců dostal paragraf, který umožňuje změnit zaměstnavatele až po uplynutí šesti měsíců od vydání zaměstnanecké karty.

V mmoha případech to dává smysl, v mnoha to však může všem stranám způsobit nemalé komplikace. Naštěstí z tohoto pravidla existují výjimky, konkrétně ukončení pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, tedy:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost

Důvodem k ukončení zaměstnání a tím i ke změně zaměstnavatele před uplynutím šesti měsíců od vydání zaměstnanecké karty může být i okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 zákoníku práce či zrušením pracovního poměru zaměstavatelem ve zkušební době.

Oznámení změny místo žádání o souhlas

Pokud tato novinka bude v praxi funguvat tak, jak zákon slibuje (o čemž však v tuto chvíli poměrně pochybujeme, vzhledem k tomu, že víme, jak vše na Ministerstvu vnitra ČR chodí), tak se bude jednat o jednu z nejlepších změn v novele zákona o pobytu cizinců v července 2019.

Pokud chtěl cizinec změnit zaměstnavatele před 31.7.2019, musel splnit několik podmínek. Zejména pak požádat Ministerstvo vnitra o souhlas s touto změnou. Tento proces by mohl být teoreticky poměrně bezbolestný, pokud by ministerstvo dodržovalo zákonem určené lhůty. To se však v praxi často nedělo a zároveň ministerstvo mohlo vždy souhlas se změnou neudělit.

S novelou zákona o pobytu cizinců přišla velká změna – MVČR nebude změnu schvalovat, změna se mu bude pouze oznamovat. V praxi by to tedy mělo fungovat následovně:

 • pracovní místo, na které má být cizinec přijatý musí být zařazeno v databázi pozic obsaditelných držiteli zaměstnaceké karty
 • zaměstnanec musí shromáždit následující dokumenty
  • potvrzení o současném zaměstnání (zda stále trvá, případně kdy a jak bylo ukončeno)
  • pracovní smlouva na novou pozici (případně smlouva o smlouvě budoucí)
  • čestné prohlášení zaměstnavatele o tom, že zaměstnanec splňuje požadavky na pozici
 • výše uvedené dokumenty donese či zašle cizinec na Ministerstvo vnitra
 • pokud byly všechny dokumenty v pořádku, pošle ministerstvo cizinci (a jeho zaměstnavateli) dopis o tom, že vše bylo v pořádku a je možné zaměstnavatele změnit

Podmínkou toho, aby vše šlo dobře je, že cizinec předloží veškeré potřebné dokumenty a informuje ministerstvo alespoň 30 dní před plánovanou změnou zaměstnavatele.

Pokud vše bude takto fungovat, budeme strašně rádi a MVČR budeme veřejně chválit. Bohužel se však bojíme toho, že MVČR nebude dodržovat stanovenou lhůtu 30 dnů. Dále je také poněkud matoucí to, co se bude dít s informacemi, které nebudou podány naprosto přesně. Zatím je vše postaveno tak, že ačkoliv MVČR změnu zaměstnavatele již neschvaluje, může v extrémním případě i zrušit platnost zaměstnanecké karty.

Další změny do tohoto článku doplníme v nejbližší době.

Move To Prague relocation services – Váš specialista na Zákon o pobytu cizinců na území ČR a jeho změny